ISLAND KITCHEN/آشپزخانه جزیره ای

یکی از مواردی که آشپزخانه جزیره پیشنهاد میشود مواقعی است که میتوان از دوسمت برای آشپزخانه ورودی تعبیه کرد در جزیره آشپزخانه میز سرو میتواند نیز قرار بگیرد این جزء از جزیره به سلیقه و درخواست کارفرما اجرا می‌شود و ممکن است مناسب صندلی‌های پایه بلند یا کوتاه ساخته شود و یا اصلاً تعبیه نشود. و معمولا برای ایجاد فضای کاربردی بیشتر این قسمت جزیره به صورت کابین و کشو از داخل طراحی میشود

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ISLAND KITCHEN/آشپزخانه جزیره ای”
Scroll to Top